تاکنون موش‌آهو دیدید ! (تصاویر)

تاکنون موش‌آهو دیدید ! (تصاویر)
موش‌آهوها جانورانی پنهانکار و کوچکند و امروزه تنها در جنگل‌های گرمسیری آفریقا، هندوستان و جنوب خاور آسیا یافت می‌شوند.
 
 
 
 
تاکنون موش‌آهو دیدید ! (تصاویر)
 
 
 
منبع : زیست نیوز