تا حالا سرمای 50 درجه زیر صفر روسیه را دیدن ؟! + عکس

مجموعه : گالری عکس روز
تا حالا سرمای 50 درجه زیر صفر روسیه را دیدن ؟! + عکس
درجه برودت هوا در چند منطقه در خاور دور روسیه ازجمله منطقه ‘اویمیاکون’ به 53 درجه زیر صفر رسید. بنا به پیش بینی سازمان هواشناسی روسیه، این میزان درجه برودت هوا تا یک هفته دیگر دراین منطقه ادامه خواهد داشت.
 

تا حالا سرمای 50 درجه زیر صفر روسیه را دیدن ؟! + عکس
تا حالا سرمای 50 درجه زیر صفر روسیه را دیدن ؟! + عکس

تا حالا سرمای 50 درجه زیر صفر روسیه را دیدن ؟! + عکس

تا حالا سرمای 50 درجه زیر صفر روسیه را دیدن ؟! + عکس

تا حالا سرمای 50 درجه زیر صفر روسیه را دیدن ؟! + عکس