تبدیل جسد شوهر به انگشتر قیمتی توسط این زن + عکس

تبدیل جسد شوهر به انگشتر قیمتی توسط این زن + عکس

زنی که جسد شوهرش را به یک انگشتر زیبا تبدیل کرده است

 

این زن پس از مرگ شوهرش در اقدامی جالب جسد شوهرش را به یک انگشتر تبدیل کرده است.

 

یک زن انگلیسی و عاشق جنازه همسرش را به انگشتر تبدیل کرد!

فرض کنید شما عاشق همسرتان هستید و بعد از 40سال زندگی مشترک (خدایی نکرده) همسرتان فوت می کند، آنوقت چکار می کنید؟!

تبدیل جسد شوهر به انگشتر قیمتی توسط این زن + عکس

تبدیل جسد به انگشتر شوهر

 

شاید این سوال پاسخ های متفاوتی داشته باشد اما یک زن انگلیسی دست به اقدام عجیبی زده است.

 

خانم بارنت که 63سال سن دارد, پس از فوت همسرش, جسد او را تحویل یک آزمایشگاه مخصوص داده تا جسد همسرش را تبدیل به یک جواهر گرانقیمت بکنند!!

تبدیل جسد شوهر به انگشتر قیمتی توسط این زن + عکس

انگشتر زیبا

 

این آزمایشگاه جسد همسر این زن را به خاکستر تبدیل کرده و سپس با فرایند های مختلف خاکستر را به یک جواهر تبدیل و سپس انگشتری زیبا از آن ساخته و تحویل خانم داده است!!