تبدیل یک هواپیما به قایقی مدرن و زیبا + عکس

تبدیل یک هواپیما به قایقی مدرن و زیبا + عکس
بعضی مواقع که وسایل و یا هر چیز دیگری از رده خارج می شود می توان آن را به وسایلی مدرن تبدیل کرد به عنوان مثال این قایق تفریحی، در دهه 30 میلادی با عنوان هواپیمای بوئینگ 307 در خطوط هوایی فعالیت می کرده و همچنین به گزارش تکناز اکنون برای حمل مسافران دریایی در خلیج مکزیک آمریکا خدمت رسانی می کند بسیار جالب و کار آمد به نظر می رسد.

تبدیل یک هواپیما به قایقی مدرن و زیبا + عکس

تبدیل یک هواپیما به قایقی مدرن و زیبا + عکس

تبدیل یک هواپیما به قایقی مدرن و زیبا + عکس

تبدیل یک هواپیما به قایقی مدرن و زیبا + عکس

تبدیل یک هواپیما به قایقی مدرن و زیبا + عکس

تبدیل یک هواپیما به قایقی مدرن و زیبا + عکس

تبدیل یک هواپیما به قایقی مدرن و زیبا + عکس

تبدیل یک هواپیما به قایقی مدرن و زیبا + عکس