تبلیغات اینترنتی و رفتار مشتری در خرید اینترنتی

مجموعه : دنیای آنلاین

تبلیغات اینترنتی و رفتار مشتری در خرید اینترنتی
 
تبلیغات اینترنتی اكنون موردتوجه بسیاری از صاحبان كالا و خدمات است. گستره اینترنت و نوع اثرگذاری آن باعث شده برخی از شركت ها، تلاش های سنتی تبلیغات را فراموش كنند و صرفاً با تبلیغات مدرن، فعالیت های حرفه ای خود را برای دیگران معرفی كنند.
در این نوشتار نخست با تعریفی ساده از تبلیغات اینترنتی، ویژگی ها و ضرورت های مهم تبلیغات اینترنتی را فهرست وار بازگو كند و سپس بهره مندی بیشتر از تبلیغات با بنر را بررسی می كنیم.
مزیت این نوشته در آن است كه كوتاه و گزیده، توصیه های كاربردی راموردتوجه قرار داده تا با كاهش هزینه ها، اثربخشی بنر تبلیغاتی حاصل شود. محیط تجارت الكترونیك كه مبتنی بر اینترنت است، این امكان را به مشتریان می دهد تا برای جستجوی اطلاعات و خرید كالا و خدمات از طریق ارتباط مستقیم با فروشگاه های اینترنتی اقدام كنند.
باید خاطرنشان كرد كه خرید به صورت اینترنتی براساس تجربه واقعی از خرید كالا نیست، بلكه براساس ظواهری مانند تصویر، شكل، اطلاعات كیفی و تبلیغات از كالا استوار است.spillerlohse) 2003) از سوی دیگر خرید از طریق فروشگاه های اینترنتی همانند خرید از طریق كاتالوگ است زیرا در هر دو تحویل كالا از طریق پست است و مصرف كننده نمی تواند كالا را قبل از خرید لمس و یا احساس كند.
پس قبول خرید اینترنتی و انجام آن تا حد زیادی به ارتباطات مصرف كننده و چگونگی تعامل افراد با كامپیوتر بستگی دارد. به علاوه، ویژگی هایی نظیر ارائه اطلاعات، راهنمایی و هدایت و انجام سفارش ها در یك وسیله خرید دوسویه و تعاملی به عنوان عامل مهمی در ایجاد اعتماد به تجارت الكترونیك نسبت به فروش سنتی در نظر گرفته شده است.
در آثار و مقالات مربوط به تجارت الكترونیك، تحقیقات متعددی درمورد خرید اینترنتی و ارزیابی مصرف كننده وجود دارد كه بعضی از بررسی ها وجود یك اعتبار تجربی بین عوامل مؤثر بروی خرید و رفتار خرید اینترنتی را توجیه می كند.
اما تحقیقات جدید، سبك پردازش اطلاعات توسط مشتریان، الگوهای خرید، اولویت های مشتریان، و زمینه های مرتبط برای ایجاد جذابیت بیشتر، برای استفاده كنندگان از فروشگاه های اینترنتی را موردتوجه قرار داده اند.
محققان بازاریابی معتقدند كه در ورای هر عمل خرید یك فرایند مهم تصمیم گیری نهفته است كه باید بررسی شود. مراحلی كه خریدار طی می كند تا تصمیم بگیرد كه چه نوع محصولاتی را خریداری كند را فرایند تصمیم گیری خرید گویند.
به لحاظ سنتی محققان مسائل مصرف كننده به این نتیجه رسیده اند كه رفتار خرید یك كالا یا خدمت پس از شكل گیری باورها و نگرش ها سرمی زند.
نگرش هرچه مثبت تر باشد احتمال وقوع رفتار خرید در آینده بیشتر و بیشتر خواهد بود. یكی از راه های ایجاد نگرش مثبت در مشتریان كه با آن می توان احساسات مثبت را شكل داد مواجهه مكرر با یك محرك است.
در شرایط یكسان و معمولی شوق فرد فقط به خاطر اینكه بارها و بارها چیزی را مشاهده می كند افزایش می یابد، پس برای فروش محصولات از طریق اینترنت می توانیم از طریق تبلیغات تلویزیونی یا تبلیغات دهان به دهان مشتریان را با پدیده خرید اینترنتی به طور مكرر مواجه وآشنا سازیم.
راه كار دیگر برای جلب اعتماد مشتریان استفاده از روابط عمومی به منظور ترویج شیوه خرید اینترنتی و ارائه اخبار مربوط به آن، نزد افكار و رسانه های عمومی است.
محسن كاظم زاده