ترسناکترین و بزرگترین حفره های جهان ! ( عکس)

ترسناکترین و بزرگترین حفره های جهان ! ( عکس)

 


ترسناکترین و بزرگترین حفره های جهان ! ( عکس)

این حفره گلوری است که در کالیفرنیا واقع شده و بزرگترین حفره در دنیا می باشد، این حفره قادر به مکیدن ۱۴ – ۴۰۰ فوت مکعب (این مقدار بر اساس حدس و گمان تخمین زده شده است) در هر ثانیه است.


ترسناکترین و بزرگترین حفره های جهان ! ( عکس)

حفره در بالا سمت چپ تصویر قابل مشاهده است.

 

 


حفره بزرگ کیمبرلی – جنوب افریقا


ترسناکترین و بزرگترین حفره های جهان ! ( عکس)

ظاهراً بزرگترین حفره کنده شده بوسیله انسان در جهان است که ۱۰۹۷ متر عمق داشته و از معدنی که بیش از ۳ تن الماس از آن بدست آمده و در سال ۱۹۱۴ تعطیل شده بوجود آمده است.
مقدار زمین کنده شده بوسیله انسان ۲۲/۵ میلیون تن تخمین زده شده است.

 

 


معدن تنگه بینگهام – یوتاه
ترسناکترین و بزرگترین حفره های جهان ! ( عکس)

این معدن ظاهراً بزرگترین حفاری انسان در کره خاکی باشد.
حفاری در سال ۱۸۶۳ شروع و هم اکنون ادامه دارد که حفره پیوسته بزرگ و بزرگتر می شود.
هم اکنون حفره ۳/۴ مایل عمق و ۲/۵ مایل درازا دارد.

 

 


حفره آبی بزرگ – بلیز
ترسناکترین و بزرگترین حفره های جهان ! ( عکس)

در ۶۰ مایلی بلیز قرار دارد که این پدیده یعنی حفره آبی به نوع خود بی نظیر است.
در دنیا تعداد بسیاری حفره آبی وجود دارد ولی هیچ کدام به زیبایی و حیرت برانگیزی این حفره نیستند.


ترسناکترین و بزرگترین حفره های جهان ! ( عکس)

در سطح آب قطر حفر گرد ۱/۴ مایل است که در عمق میانی آب به ۱۴۵ متر می رسد.
قابل توجه اینکه این حفره مورد توجه غواصان قرار گرفته است.

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز