تزیین اتاق خواب با انواع جالب گل (+ تصاویر)

تزیین اتاق خواب با انواع جالب گل (+ تصاویر)

بر اساس اصول فنگ شویی، تنها رنگ گل ها اهمیت ندارد بلکه تعداد گل هایی که استفاده می کنید نیز مهم است. گل ها سرشار از انرژی، زیبایی و وقار اند.

پیشنهاد ما برای ایجاد موثرترین فضا به کمک گل ها در اتاق خواب، استفاده از گل های ظریفی چون گل صدتومانی، نیلوفر، شکوفه های گیلاس، ارکیده، نرگس وگل داوودی است. رایحه این گل ها چندان تند نیست و خوابی راحت و نمایی زیبا به همراه دارند.

 

 

تزیین اتاق خواب با انواع جالب گل (+ تصاویر)
اتاق خوب مدرن با گل های زیبا

 

تزیین اتاق خواب با انواع جالب گل (+ تصاویر)
گل های سفید در تنگ بلور در کنار تخت

 

تزیین اتاق خواب با انواع جالب گل (+ تصاویر)
گل های سفید برای میز کنار تخت

 

 

تزیین اتاق خواب با انواع جالب گل (+ تصاویر)
گل های سفید آسیای برای اتاق خواب

 

 

تزیین اتاق خواب با انواع جالب گل (+ تصاویر)
گل های تازه در اتاق خواب زیرشیروانی

 

 

تزیین اتاق خواب با انواع جالب گل (+ تصاویر)
گل های مناسب اتاق خواب

 

 

تزیین اتاق خواب با انواع جالب گل (+ تصاویر)
گل های رنگارنگ اتاق خواب

 

 

تزیین اتاق خواب با انواع جالب گل (+ تصاویر)
گل های آبی برای اتاق خواب

 

تزیین اتاق خواب با انواع جالب گل (+ تصاویر)


اتاق خواب رنگارنگ با گل های بنفش