تست جالب حرکت اتوبوس

تست جالب حرکت اتوبوس

 

از بچه‌های کودکستان سوال زیر پرسیده شد:

«اتوبوس شکل زیر به کدام طرف حرکت می‌کند؟»

به دقت به شکل نگاه کنید.

جواب سوال بالا را می‌دانید؟

تنها دو جواب وجود دارد: «چپ» یا «راست»

درباره‌اش فکر کنید …

.

.

.

 

تمام بچه کودکستانی‌ها جوابشان این بود: به طرف چپ.

وقتی از آن‌ها پرسیده شد: «چرا فکر می‌کنید که اتوبوس به طرف چپ حرکت می‌کند؟»

جواب همه‌شان این بود: «چون درب اتوبوس دیده نمی‌شود!!!»

شرمنده شدید نه؟

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز