تست هوشی که هنوز هم حل نشده باقی مانده (تصویری)

تست هوشی که هنوز هم حل نشده باقی مانده (تصویری)
این تست هوش هرچند قدیمی به نظر می رسد ولی شاید خیلیا ندیده باشند البته آن هایی هم که دیده اند هنوز نتوانسته اند جوابی برای آن بیابند. پیشنهاد می کنیم بار دیگر با دقت به تصویر متحرک نگاه کنید.
در تصویر تعداد بازیکنان طی یک جایگزینی تصویر از 12 تا به 13 تا می رسد یا بالعکس. یادتان باشد که هیچ حذف و کلکی در کار نیست و فقط تصاویر جایگزین یک دیگر می شوند.
تست هوشی که هنوز هم حل نشده باقی مانده (تصویری)