تست هوش اعداد

تست هوش اعداد

تست هوش اعداد

 

 

مجموع سه عدد فرد متوالی 63 است .

 

نصف عدد بزرگتر کدام است ؟؟؟؟؟

 

 


 

((جواب تست هوش))

 

 

 

19+21+23=63

 

 

 

عدد بزرگتر 23 است که نصف آن برابر 11/5 است .

 

 

 

بنابراین جواب : 11/5 است .

 

منبع:negahak.net

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز