تست هوش

تست هوش

تست هوش

 

سوال ها :

 

مسئله 1 – فرض كنید راننده یك اتوبوس برقی هستید . در ایستگاه اول 6 نفر وارد اتوبوس می شوند ، در ایستگاه دوم 3 نفر بیرون می روند و پنج نفر وارد می شوند . راننده چند سال دارد ؟

مسئله 2 – پنج كلاغ روی درختی نشسته اند ، 3 تا از آنها در شرف پرواز هستند . حال چه تعداد كلاغ روی درخت باقی می ماند ؟

مسئله 3 – چه تعداد از هر نوع حیوان به داخل كشتی موسی برده شد ؟

مسئله 4 – شیب یك طرف پشت بام شیروانی شكلی ، شصت درجه است و طرف دیگر 30 درجه است . خروسی روی این پشت بام تخم گذاشته است . تخم به كدام سمت پرت می شود ؟

مسئله 5 – این سوال حقوقی است . هواپیمایی از ایران به سمت تركیه در حركت است و در مرز این دو سقوط می كند ، بازمانده ها را كجا دفن می كنند ؟

مسئله 6 – من دو سكه به شما می دهم كه مجموعش 30 تومان می شود. اما یكی از آنها نباید 25 تومانی باشد . چطور ؟

 

 

 

جواب ها :مسئله 1 – راننده اتوبوس هم سن شما باید باشد . چون جمله اول سوال می گوید ” تصور كنید كه راننده اتوبوس هستید . “

 

مسئله 2 – همه كلاغ ها ، چون آنها فقط ” در شرف پرواز ” هستند و هنوز از روی درخت بلند نشده اند..( اگر جواب شما 2=3-5 بوده بدانید دوباره محاسبات جلوی تفكرتان را گرفته است.)

مسئله 3 – هیچ . آن نوح بود كه حیوانات را به كشتی برد و نه موسی ( “چه تعداد ” جلوی فكر كردن شما را گرفته است.)

 

مسئله 4 – هیچ كدام . خروس ها كه تخم نمی گذارند.اگر شما سعی كردید جواب توسط محاسبات و مقایسه اعداد بدست آورید ، شما دوباره به وسیله اعداد منحرف شدید.
 

مسئله 5 – بازمانده ها را دفن نمی كنند . آنها جان سالم بدر برده اند . شما به وسیله كلمات حقوقی و دفن كردن منحرف شده اید.

مسئله 6 – یك 25 تومانی و یك 5 تومانی . به یاد بیاورید ( فقط یكی از آنها ) نباید 25 تومانی باشد و همین طور هم هست . یك سكه 5 تومانی داریم . شما با عبارت ” یكی از آنها نباید … ” فریب خوردید

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز