تشخیص پركاری تیرویید

مجموعه : پزشکی و سلامت
تشخیص پركاری تیرویید

پزشك شما ممكن است ابتدا تقاضای یك آزمایش خون برای ارزیابی عملكرد تیرویید شما بكند.

تشخیص پركاری تیروییدهمچنین یك متخصص غدد درون ریز برای اینكه اطلاعات بیشتری درباره پركاری تیرویید شما بدست بیاورید، تقاضای اسكن تیرویید خواهد كرد تا نحوه درمان خود را براساس آن طرح ریزی كند.

تشخیص پركاری تیرویید

برای انجام یك اسكن تیرویید، لازم است شما پزشك شما ممكن است ابتدا تقاضای یك آزمایش خون برای ارزیابی عملكرد تیرویید شما بكند.

تشخیص پركاری تیرویید

همچنین یك متخصص غدد درون ریز برای اینكه اطلاعات بیشتری درباره پركاری تیرویید شما بدست بیاورید، تقاضای اسكن تیرویید خواهد كرد تا نحوه درمان خود را براساس آن طرح ریزی كند.

 

برای انجام یك اسكن تیرویید، لازم است شما

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: