تصاویردیدنی از انتخاب بهترین و زیباترین زن بیوه در جهان

تصاویردیدنی از انتخاب بهترین و زیباترین زن بیوه در جهان

براساس یک نظرسنجی که تنها در مدت ۶۰دقیقه برگزار شد، بهترین زن مجرد و شایسته در بین تمام ستارگان دنیا انتخاب شد.

در این نظر سنجی جنیفر آنیستون توانست ۲۹درصد آرا رو کسب بکند و به عنوان اول دست یابد. جنیفر قبلا همسر برد پیت بوده که پس از جدایی از او روابط مختلفی را تجربه کرد اما هیچ کدام به ازدواج ختم نشد تا همچنان شایعه علاقه‌ی او به برد پیت باقی بماند!
 

 

تصاویردیدنی از انتخاب بهترین و زیباترین زن بیوه در جهان

رتبه دوم در اختیار هالی بری است که مدتی پیش از همسرش جدا شد، درحالیکه یک فرزند نیز داشتند، او توانست ۲۱درصد آرای با به خود اختصاص دهد.
 

تصاویردیدنی از انتخاب بهترین و زیباترین زن بیوه در جهان

در رتبه سوم مانکن و همسر سابق تایگر وودز، الن قرار دارد که توانست ۱۵درصد آرا را کسب بکند.
 

تصاویردیدنی از انتخاب بهترین و زیباترین زن بیوه در جهان