تصاویرساعتی که با آب شارژ می شود!

تصاویرساعتی که با آب شارژ می شود!
تصاویرساعتی که با آب شارژ می شود!

تصاویرساعتی که با آب شارژ می شود!

تصاویرساعتی که با آب شارژ می شود!

این ساعت رومیزی بدون استفاده از هر نوع باتری و تنها با آب کار می کند. کافی است هر چند هفته یکبار آب آن را تعویض کنید تا توان کار کردن داشته باشد.

در واقع نیروی مورد نیاز این ساعت عرضه شده، توسط یک واکنش شیمیایی بین آب و فلز تامین می شود. مقدار انرژی این واکنش، کفاف نمایش زمان و دمای محیط و همچنین آلارم زدن را می دهد. در صورتی که این ساعت خالی از آب باشد، تا دو دقیقه زمان را نگه می دارد تا شما آب آن را عوض کنید.