تصاویرنامگذاری خیابانی در اسراییل بنام کوروش کبیر

مجموعه : مجله خبری
تصاویرنامگذاری خیابانی در اسراییل بنام کوروش کبیر

به گزارش آخرین نیوز ،یهودیهای ساکن در سرزمین های اشغالی  یکی از خیابانهای مهم پایتخت این رژیم را به نام کوروش ایران نامگذاری کردند .بر اساس اسناد تاریخی کوروش قوم یهود را نجات داده بود و بر همین اساس در منابع آموزشی و کتب درسی دانش آموزان اسراییلی از کوروش به بزرگی یاد شده است .

 

تصاویرنامگذاری خیابانی در اسراییل بنام کوروش کبیر