تصاویری از آغاز سال ۲۰۱۳ در نقاط مختلف دنیا

مجموعه : گالری عکس روز
تصاویری از آغاز سال ۲۰۱۳ در نقاط مختلف دنیا

سال ۲۰۱۳ میلادی ذره ذره کشورهای دنیا را از شرقی ترین نقطه دنیا فتح کرد و کم کم در آخرین ساعات ۳۱ دسامبر مردم با نور افشانی به استقبال سال جدید میلادی رفتند.

تصاویری از آغاز سال ۲۰۱۳ در نقاط مختلف دنیا

توکیو، ژاپن

تصاویری از آغاز سال ۲۰۱۳ در نقاط مختلف دنیا

توکیو، ژاپن

تصاویری از آغاز سال ۲۰۱۳ در نقاط مختلف دنیا

شلیک توپ آغاز سال نو میلادی در هلند

تصاویری از آغاز سال ۲۰۱۳ در نقاط مختلف دنیا

بندر سیدنی، استرالیا

تصاویری از آغاز سال ۲۰۱۳ در نقاط مختلف دنیا

نورافشانی اپراهاوس سیدنی، استرالیا

تصاویری از آغاز سال ۲۰۱۳ در نقاط مختلف دنیا

کارمندان بورس وال استریت نیویورک، آمریکا

تصاویری از آغاز سال ۲۰۱۳ در نقاط مختلف دنیا

سلینگر، هند

تصاویری از آغاز سال ۲۰۱۳ در نقاط مختلف دنیا

نورافشانی اپراهاوس سیدنی، استرالیا

تصاویری از آغاز سال ۲۰۱۳ در نقاط مختلف دنیا

ملبورن، استرالیا

تصاویری از آغاز سال ۲۰۱۳ در نقاط مختلف دنیا

کوالا لامپور، مالزی

تصاویری از آغاز سال ۲۰۱۳ در نقاط مختلف دنیا

کشمیر

تصاویری از آغاز سال ۲۰۱۳ در نقاط مختلف دنیا

هنگ کنگ

تصاویری از آغاز سال ۲۰۱۳ در نقاط مختلف دنیا

پکن، چین

تصاویری از آغاز سال ۲۰۱۳ در نقاط مختلف دنیا

بالی، اندونزی