تصاویری از آپارتمان های پر ازدحام در هنگ کنگ

تصاویری از آپارتمان های پر ازدحام در هنگ کنگ
 
به دلایل سیاسی و تاریخی شهر هنگ کنگ که بخشی از کشور چین محسوب میشود و تا حدودی مانند منطقه ای آزاد به حساب می آید فقط میتواند در 6 درصد از زمین هایش ساخت و ساز منازل مسکونی انجام دهد. و این یکی از دلایلی است که این شهر را به یکی از پر ازدحام ترین شهر های جهان تبدیل کرده است. در هر کیلومتر مربع از این شهر 6400 نفر زندگی میکنند. به گزارش تکناز این عده در ساختمان ها و آسمان خراش های بزرگ زندگی می کنند. در این شهر بیش از 6580 آسمان خراش بزرگ و عظیم وجود دارد. این تصاویر را مایکل ولف آلمانی تهیه کرده است. او نام این سری از عکس هایش را معماری تراکم گذاشته. این عکس های خارق العاده را در این آلبوم خواهید دید.
 

 

 

4 تصاویری از آپارتمان های پر ازدحام در هنگ کنگ

 


 

5 تصاویری از آپارتمان های پر ازدحام در هنگ کنگ

 


 

6 تصاویری از آپارتمان های پر ازدحام در هنگ کنگ

 


 

7 تصاویری از آپارتمان های پر ازدحام در هنگ کنگ

 


 

8 تصاویری از آپارتمان های پر ازدحام در هنگ کنگ

 


 

9 تصاویری از آپارتمان های پر ازدحام در هنگ کنگ

 


 

10 تصاویری از آپارتمان های پر ازدحام در هنگ کنگ

 


 

11 تصاویری از آپارتمان های پر ازدحام در هنگ کنگ

 


 

 

12 تصاویری از آپارتمان های پر ازدحام در هنگ کنگ

 


 

 

13 تصاویری از آپارتمان های پر ازدحام در هنگ کنگ

 


 

 

14 تصاویری از آپارتمان های پر ازدحام در هنگ کنگ

 


 

16 تصاویری از آپارتمان های پر ازدحام در هنگ کنگ

 


 

21 تصاویری از آپارتمان های پر ازدحام در هنگ کنگ

 

 

24

 


 

27 تصاویری از آپارتمان های پر ازدحام در هنگ کنگ

 


 

28 تصاویری از آپارتمان های پر ازدحام در هنگ کنگ

 


 

 


 

30 تصاویری از آپارتمان های پر ازدحام در هنگ کنگ

 


 

 

31 تصاویری از آپارتمان های پر ازدحام در هنگ کنگ

 


 

32 تصاویری از آپارتمان های پر ازدحام در هنگ کنگ
 

39 تصاویری از آپارتمان های پر ازدحام در هنگ کنگ

 


 

 

40