تصاویری از تأثیر مواد مخدر بر چهره معتادان

تصاویری از تأثیر مواد مخدر بر چهره معتادان
به ابتکار یکی از ماموران پلیس بخش مبارزه با مواد مخدر در شهر مولتنوما کانتی درایالت اورگون آمریکا نمایشگاه عکسی از تاثیر مواد مخدر بر چهره معتادان ترتیب یافته است .
برت کینگ 45 ساله ای این پروژه را از سال 2004 آغاز کرده و از معتادانی که او درمنطقه می شناخته عکس گرفته و چند ماه بعد  باز هم به سراغ آنها رفته و از انها عکس جدیدی تهیه کرده است . او از همه جوانان و دانشجویان خواسته تا با توجه به این عکسها به آینده رفتارشان در مصرف مواد مخدر توجه کنند.

تصاویری از تأثیر مواد مخدر بر چهره معتادان

تصاویری از تأثیر مواد مخدر بر چهره معتادان

تصاویری از تأثیر مواد مخدر بر چهره معتادان

تصاویری از تأثیر مواد مخدر بر چهره معتادان

تصاویری از تأثیر مواد مخدر بر چهره معتادان

تصاویری از تأثیر مواد مخدر بر چهره معتادانمعتاد از این پس مجرم است
رابطه اعتیاد و اختلال جنسی
عکس های تبلیغات ضد سیگار
تصاویر هوشمندانه ترین تبلیغات علیه سیگار
عواقب مصرف سیگار
نکاتی مهم در مورد ترک سیگار
ده نکته مهم از اعتیاد که باید بدانیم
نقش والدین در عدم گرایش فرزندان به مواد مخدر
نخ وبرنز چیست؟
تغییر نام مواد مخدر برای جذب مشتری
همکاری دانشگاه آزاد و پلیس مبارزه با موادمخدر
26درصد معتادان کراک مصرف می‌کنند
اکستاسی چیست؟
پیشگیری از اعتیاد به انواع مخدر
استراتژی‌های پیشگیری از اعتیاد
فعالیت‌های متمركز برفرد
الكل
پیشگیری از اعتیاد به انواع مخدر
استراتژی‌های پیشگیری از اعتیاد
فعالیت‌های متمركز برفرد
فعالیت‌های پیشگیری متمركز بر آموزش و آگاه سازی والدین
اجرای فعالیت‌های پیشگیری از طریق مدرسه ومعلمان
فعالیت‌های پیشگیری با استفاده از رسانه‌ها
برنامه ریزی پیشگیری از اعتیاد
نقش فعالیت های بدنی در درمان اعتیاد
مذهبی درمانی
كار درمانی
اجتماع درمانی
قدم های دوازده گانه