تصاویری از تنها سفر خارجی‌ رضاخان

مجموعه : تاریخ ایران
تصاویری از تنها سفر خارجی‌ رضاخان
دوازدهم خرداد ۱۳۱۳، رضاشاه تنها مسافرت خارجی خود را با حرکت به سمت ترکیه آغاز کرد. او در رأس هیأتی هفده نفره که بیشترشان نظامی بودند، به این سفر رفت. سردار سپه، نخست‌وزیر وقت، در ‌آبان ۱۳۰۲ یک جلد کلام‌الله مجید و یک قبضه شمشیر جواهر نشان به عنوان هدیه برای آتاترک فرستاده و به او تبریک گفت. این مقدمه‌ای برای ایجاد روابط دوستانه میان دو کشور شد.
رضاشاه پهلوی به همراه دو تن از نظامیان ترکیه

تصاویری از تنها سفر خارجی‌ رضاخان

نصب طاق نصرت در مراسم استقبال از رضا پهلوی در یکی از خیابان های ترکیه

تصاویری از تنها سفر خارجی‌ رضاخان

 
رضا پهلوی و هیأت همراهش در بازدید از کشور ترکیه

تصاویری از تنها سفر خارجی‌ رضاخان

 
رضا پهلوی و همراهان در سفر به ترکیه در حال بازدید از نیروی دریایی آن کشور

تصاویری از تنها سفر خارجی‌ رضاخان

 
رضا پهلوی روی عرشه یک ناو جنگی در ترکیه

تصاویری از تنها سفر خارجی‌ رضاخان

 
رضا پهلوی در میان ورزش کاران و اعضای تیم فوتبال ترکیه

تصاویری از تنها سفر خارجی‌ رضاخان

 
رضا پهلوی به همراه مصطفی کمال پاشا (آتاتورک) سوار بر اتومبیل در حال بازدید از ترکیه

تصاویری از تنها سفر خارجی‌ رضاخان

شهر سوخته و شگفتی هایی دیگر !!!
خاطرات خواندنی همسر ناصرالدین شاه قاجار
آشنایی با آرامگاه ظهیرالدوله
چند تا عکس تاریخی از ایران !!
وصـیت نامه داریوش هخامنش
گوشه‌ای از فساد اشرف پهلوی خواهر شاه + اسناد و عکس
احمد شاه از کودکی تا سلطنت به روایت تصویر
تصاویر و مصاحبه مکانهای تاریخی ایران
تصاویر جواهرات و گنجینه سلطنتی ایـــــــران
عکس ستار خان در بستر بیماری و زندگینامه ستارخان
متن کامل سرود ای ایران و تاریخچه سرود ملی
یکی از داستان های جالب تاریخ ایران باستان
عکس زیبا ازآرامگاه کوروش کبیر
چند عکس تاریخی از ایران
مدرسه ایرانیان در دبی سال ۱۳۳۶