تصاویری از خلاقانه ترین ساعت های طراحی شده

تصاویری از خلاقانه ترین ساعت های طراحی شده
 
این ساعت طوری طراحی شده که کارکرد آن مانند ساعت های قدیمی است.هر عددی که بالا باشد نشان دهنده آن ساعت در شبانه روز است.
 
تصاویری از خلاقانه ترین ساعت های طراحی شده
 
این ساعت ساخته شده از یک چرخ دوچرخه واقعی است.
 
تصاویری از خلاقانه ترین ساعت های طراحی شده
 
این ساعت دیواری طوری طراحی شده که می توانید از آن به عنوان یادداشت هم استفاده کنید
 
تصاویری از خلاقانه ترین ساعت های طراحی شده
 
ساعت دیواری ساخته شده از یک صفحه گرامافون قدیمی
 
تصاویری از خلاقانه ترین ساعت های طراحی شده
 
ساعت دیواری ساخته شده از یک دلار واقعی
 
تصاویری از خلاقانه ترین ساعت های طراحی شده
 
این ساعت دیواری طوری طراحی شده که در روز رنگ آن مشکی و در شب رنگ آن سفید است.
 
تصاویری از خلاقانه ترین ساعت های طراحی شده
 
شما می توانید هر روز طرح و شکل این ساعت دیواری را به دلخواه خودتان تغییر دهید
 
تصاویری از خلاقانه ترین ساعت های طراحی شده
 
شما از این ساعت به عنوان قلک هم می توانید استفاده کرده و پول خود را پس انداز کنید
 
تصاویری از خلاقانه ترین ساعت های طراحی شده
 
منبع : سیمرغ