تصاویری از دوران زمانی جوانی هاشمی رفسنجانی

تصاویری از دوران زمانی جوانی هاشمی رفسنجانی

عکسهای از دوران زمانی جوانی هاشمی رفسنجانی

 

پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی پس از درگذشت ناگهانی وی به علت عارضه قلبی از بیمارستان شهدای تجریش به مرقد امام برده شده تا در کنار یاردیرین امام راحل به خاک سپردن آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در سوم شهریور ۱۳۱۳ در روستای بهرمان شهرستان رفسنجان به دنیا آمد.

 

در ۵ سالگی تحصیل را از مکتبخانه‌ای در نوق آغازکرده و در سن ۱۴ سالگی به قم رفت و به تحصیل علوم دینی پرداخت. او از اواخر دهه ۳۰ با امام خمینی (ره) آشنا شد و از آن زمان به بعد از یاران امام گردید. او از روحانیون برجسته مبارز علیه رژیم ستم شاهی بود و تحت اثر تعلیمات امام راحل به سیاست روی آورد.

 

در ادامه تصاویری از زندگی و فعالیت‌های آیت الله هاشمی را می‌بینید.

 

تصاویری از دوران زمانی جوانی هاشمی رفسنجانیتصاویری از دوران زمانی جوانی هاشمی رفسنجانی

عکسهای دوران جوانی هاشمی رفسنجان

تصاویری از دوران زمانی جوانی هاشمی رفسنجانیتصاویری از دوران زمانی جوانی هاشمی رفسنجانی

عکسهای دوران جوانی هاشمی رفسنجان

تصاویری از دوران زمانی جوانی هاشمی رفسنجانی

 

تصاویری از دوران زمانی جوانی هاشمی رفسنجانی

 

عکسهای دوران جوانی هاشمی رفسنجان

تصاویری از دوران زمانی جوانی هاشمی رفسنجانی

تصاویری از دوران زمانی جوانی هاشمی رفسنجانی

 

تصاویری از دوران زمانی جوانی هاشمی رفسنجانی

عکسهای دوران جوانی هاشمی رفسنجان

تصاویری از دوران زمانی جوانی هاشمی رفسنجانی

 

تصاویری از دوران زمانی جوانی هاشمی رفسنجانی

تصاویری از دوران زمانی جوانی هاشمی رفسنجانی

تصاویری از دوران زمانی جوانی هاشمی رفسنجانی

تصاویری از دوران زمانی جوانی هاشمی رفسنجانی

 

عکسهای دوران جوانی هاشمی رفسنجان

 

تصاویری از دوران زمانی جوانی هاشمی رفسنجانی

تصاویری از دوران زمانی جوانی هاشمی رفسنجانی

عکس هاشمی رفسنجانی در زندان ساواک

تصاویری از دوران زمانی جوانی هاشمی رفسنجانی

 

تصاویری از دوران زمانی جوانی هاشمی رفسنجانی

 

تصاویری از دوران زمانی جوانی هاشمی رفسنجانی

عکسهای دوران جوانی هاشمی رفسنجان

تصاویری از دوران زمانی جوانی هاشمی رفسنجانی

 

تصاویری از دوران زمانی جوانی هاشمی رفسنجانی

عکسهای دوران جوانی هاشمی رفسنجان