تصاویری از مرتاضان برهنه هندی

تصاویری از مرتاضان برهنه هندی

تصاویری از مرتاضان برهنه هندی 

 

مُرتاض، کسی است که به کمک روش‌های بسیار ساده‌زیستانه و گاه ناراحت‌زیستانه (مانند تحمل گرسنگی و تشنگی، خوابیدن بر روی تخت پوشیده از میخ و …) می‌خواهد به درون‌پویی بپردازد.در سرزمین هند خیلی از افراد مرتاض هستند مرتاض یعنی کسی که در برابر گرسنگی و تشنگی  استقامت می نماید و جای خوابش روی زمین و تخته است

 

به گزارش تکناز:احتمالا با معنی مرتاض آشنایی دارید اما برای شفافیت بیشتر این واژه لازم است بگوئیم، مرتاض به کسی می گویند که با کارهایی همانند تحمل گرسنگی و تشنگی، خوابیدن روی تخت پوشیده از میخ و موارد مشابه، می خواهد به خودشناسی برسد.

 

این افراد به گفته خود ساده زیستی را انتخاب کرده اند اما در واقع بسیار سخت و نا راحت زندگی می کنند. آن ها با تمرکز قوای فکری و از بین بردن مزاحمت های فکری، به نیرویی دست پیدا می کنند که از عهده مردم عادی خارج است.

 

به طور مثال، مرتاض ها قادر هستند با استفاده از امواج مغزیِ متمرکز که در اثر تمرین‌ های سخت و مداوم به دست آورده‌ اند، در انرژی های مکانیکی و مغناطیسی، تغییر ایجاد کرده و مثلا یک شئ را از راه دور جا به جا کنند.

 

به زبان دیگر باید گفت که انجام دادن یک سلسله اعمال خاص توسط مرتاض، نفس وی را از اسباب خارجی مأیوس کرده و باعث می شود تا بدون استمداد از اسباب طبیعی کاری انجام دهد.

 

با این مقدمه از شما دعوت می کنیم تا در ادامه مطلب تصاویری قدیمی اما با کیفیت از مرتاض های هندی را ببینید.عکس های لخت و برهنه از مرتاضان هندی

تصاویری از مرتاضان برهنه هندی

تصاویری از مرتاضان برهنه هندی

تصاویری از مرتاضان برهنه هندی

عکس های لخت و برهنه از مرتاضان هندی

 

تصاویری از مرتاضان برهنه هندی

تصاویری از مرتاضان برهنه هندی

عکس های لخت و برهنه از مرتاضان هندی

 

تصاویری از مرتاضان برهنه هندی

تصاویری از مرتاضان برهنه هندی

عکس های لخت و برهنه از مرتاضان هندی

 

تصاویری از مرتاضان برهنه هندی

تصاویری از مرتاضان برهنه هندی

عکس های لخت و برهنه از مرتاضان هندی

 

تصاویری از مرتاضان برهنه هندی

تصاویری از مرتاضان برهنه هندی

عکس های لخت و برهنه از مرتاضان هندی

 

تصاویری از مرتاضان برهنه هندی

تصاویری از مرتاضان برهنه هندی

عکس های لخت و برهنه از مرتاضان هندی

 

تصاویری از مرتاضان برهنه هندی