تصاویری از منزل شهید اول در آتش سوزی ساختمان پلاسکو

مجموعه : اخبار حوادث
تصاویری از منزل شهید اول در آتش سوزی ساختمان پلاسکو

تصاویری از شهید بهنام میرزاخانی

 

تصاویری از منزل شهید اول در آتش سوزی ساختمان پلاسکو و داغدار شدن خانواده این عزیز شهید بهنام میرزاخانی را ه تمام ایرانی های عزیز تسلیت می گوییم 

 

تصاویری از منزل شهید اول در آتش سوزی ساختمان پلاسکو

تصاویری از منزل شهید اول در آتش سوزی ساختمان پلاسکو

تصاویری از منزل شهید اول در آتش سوزی ساختمان پلاسکو

تصاویری از منزل شهید اول در آتش سوزی ساختمان پلاسکو

تصاویری از منزل شهید اول در آتش سوزی ساختمان پلاسکو

تصاویری از منزل شهید اول در آتش سوزی ساختمان پلاسکو

تصاویری از منزل شهید اول در آتش سوزی ساختمان پلاسکو