تصاویری از نقاشی های خارق العاده یک سگ

تصاویری از نقاشی های خارق العاده یک سگ
 
بریس و جنیفر هندرسون افرادی هستند که این سگ را از لای زباله ها نجات داده و استعدادش را کشف کردند. آقای هندرسون می گوید وقتی به همسایه ها در مورد نقاش بودن آربور گفتند، کسی باور نکرد تا اینکه با چشم خود هنر وی را دیدند.
 
تصاویری از نقاشی های خارق العاده یک سگ
 
یک سگ هنرمند که از سطل زباله های لاس وگاس نجات داده شده و صاحبان جدید متوجه استعداد خارق العاده وی در هنر نقاشی شده اند، نقاشی های زیبایی را رسم میکند. به گزارش تکناز آربور ۲ ساله همانطور که در تصاویر می بینید، سگ نجات داده شده نقاشی های جالبی کشیده که برای هر کدام ۳۰۰ پوند قیمت گذاشته شده است.
 
تصاویری از نقاشی های خارق العاده یک سگ
 
تصاویری از نقاشی های خارق العاده یک سگ
 
تصاویری از نقاشی های خارق العاده یک سگ
 
تصاویری از نقاشی های خارق العاده یک سگ