تصاویری جالب از زندگی قبل از مرگ

تصاویری جالب از زندگی قبل از مرگ

این پرتره های غم انگیز که اثر هنرمند عکاس آلمانی Walter Schels و دستیارش میباشد، قبل و بعد از مرگ انسان ها را به فاصله چند روز یا چند ساعت به تصویر کشیده است. در این تصاویر از نوزاد ۱۷ ماهه تا مرد ۸۳ ساله به تصویر کشیده شده اند.


بطور حتم دیدن این تصاویر غم انگیز است اما نکته بسیار مهم در مورد آنها این است که هر بیننده ای بعد از دیدن این تصاویر ناخودآگاه به مرگ خود فکر میکند و شاید به این باور برسیم که فاصله ی بین مرگ و زندگی تنها یک دم است.

لطفا تا باز شدن کامل عکسها شکیبا باشید.
 

تصاویری جالب از زندگی قبل از مرگ

تصاویری جالب از زندگی قبل از مرگ

تصاویری جالب از زندگی قبل از مرگ

تصاویری جالب از زندگی قبل از مرگ

تصاویری جالب از زندگی قبل از مرگ

تصاویری جالب از زندگی قبل از مرگ

تصاویری جالب از زندگی قبل از مرگ

تصاویری جالب از زندگی قبل از مرگ

تصاویری جالب از زندگی قبل از مرگ

تصاویری جالب از زندگی قبل از مرگ

تصاویری جالب از زندگی قبل از مرگ

تصاویری جالب از زندگی قبل از مرگ

تصاویری جالب از زندگی قبل از مرگ

تصاویری جالب از زندگی قبل از مرگ

تصاویری جالب از زندگی قبل از مرگ

تصاویری جالب از زندگی قبل از مرگ

تصاویری جالب از زندگی قبل از مرگ

تصاویری جالب از زندگی قبل از مرگ