تصاویر تركیب خنده دار صورت گربه با انسان

تصاویر تركیب خنده دار صورت گربه با انسان
گروهی از دوستان در شبکه های اجتماعی یك حركت عجیب و جالب انجام داده اند.
 
به گزارش تکناز آنها تصمیم گرفتند كه هر كدام با گربه های خانگی شان به گونه ای عكس بیاندازند كه صورتشان بصورت یك چهره خنده دار و تركیبی از انسان و گربه به نظر برسد.
 
پس از آن عكس ها را در شبکه های اجتماعی خود منتشر كرده اند. تعدادی از این تصاویر جالب را در این آلبوم خواهید دید.
تصاویر تركیب خنده دار صورت گربه با انسان

تصاویر تركیب خنده دار صورت گربه با انسان

تصاویر تركیب خنده دار صورت گربه با انسان

تصاویر تركیب خنده دار صورت گربه با انسان

تصاویر تركیب خنده دار صورت گربه با انسان

تصاویر تركیب خنده دار صورت گربه با انسان

تصاویر تركیب خنده دار صورت گربه با انسان

تصاویر تركیب خنده دار صورت گربه با انسان

تصاویر تركیب خنده دار صورت گربه با انسان

تصاویر تركیب خنده دار صورت گربه با انسان

تصاویر تركیب خنده دار صورت گربه با انسان

تصاویر تركیب خنده دار صورت گربه با انسان