تصاویر تنها موتور سیکلت ساخته شده توسط شرکت فراری

تصاویر تنها موتور سیکلت ساخته شده توسط شرکت فراری

شرکت خودروسازی فراری با ساخت تنها یک موتورسیکلت پای در ساخت موتور سیکلت سازی گذاشته. سرعت این موتور 257 کیلومتر بر ساعت هست. لازم به ذکر هست این موتور 20 سال پیش ساخته شده.

تصاویر تنها موتور سیکلت ساخته شده توسط شرکت فراری

 

تصاویر تنها موتور سیکلت ساخته شده توسط شرکت فراری

تصاویر تنها موتور سیکلت ساخته شده توسط شرکت فراری

تصاویر تنها موتور سیکلت ساخته شده توسط شرکت فراری

تصاویر تنها موتور سیکلت ساخته شده توسط شرکت فراری

تصاویر تنها موتور سیکلت ساخته شده توسط شرکت فراری

تصاویر تنها موتور سیکلت ساخته شده توسط شرکت فراری

تصاویر تنها موتور سیکلت ساخته شده توسط شرکت فراری

تصاویر تنها موتور سیکلت ساخته شده توسط شرکت فراری

تصاویر تنها موتور سیکلت ساخته شده توسط شرکت فراری