تصاویر جالب از دهکده روباه ها در کشور ژاپن

تصاویر جالب از دهکده روباه ها در کشور ژاپن

با دهکده روباه ها در کشور ژاپن آشنا شوید

 

این دهکده در ژاپن قرار دارد. در آن ۶ نژاد مختلف از روباه زندگی میکند.مهمانان با پرداخت ۱ دلار میتوانند از این دهکده منحصر به فرد دیدن کنند. اما خوراک دادن به روباه ها ممنوع است. چون آنها را اهلی نکرده اند.

تصاویر جالب از دهکده روباه ها در کشور ژاپن

آشنایی با دهکده روباه ها در ژاپن

تصاویر جالب از دهکده روباه ها در کشور ژاپن

عکس روباه های بازیگوش

تصاویر جالب از دهکده روباه ها در کشور ژاپن

دهکده روباه ها در کشور ژاپن

تصاویر جالب از دهکده روباه ها در کشور ژاپن

 

 

منبع : صراط