تصاویر جالب و دیدنی از پسری با پاهای اردکی شکل

تصاویر جالب و دیدنی از پسری با پاهای اردکی شکل
تصاویر دیدنی از پسری که پاهایش مانند یک اردک است.
سیران كلسو ، پسری هشت ساله است كه از دو سال قبل و در اثر بیماری مننژیت دو پای خود را از محل زانو از دست داده و از آن زمان تاكنون با استفاده از پاهای اردكی به آموزش شنا به همراه دلفین هایی در انگلستان می پردازد.

تصاویر جالب و دیدنی از پسری با پاهای اردکی شکل
این كودك هشت ساله كه به "پسری با پاهای اردكی" مشهور شده مدتهاست كه با كفش های ویژه غواصی در آب و به همراه دلفین ها شنا می كند و به عنوان یار و همدم این حیوانات بحساب می آید.
تصاویر جالب و دیدنی از پسری با پاهای اردکی شکل
تصاویر جالب و دیدنی از پسری با پاهای اردکی شکل
تصاویر جالب و دیدنی از پسری با پاهای اردکی شکل