تصاویر حرکت غیرمنتظره این دختر در مقابل خواستگاری مرد

تصاویر حرکت غیرمنتظره این دختر در مقابل خواستگاری مرد
حرکت غیرمنتظره این دختر در مقابل خواستگاری مرد همه را متعجب کرد.
کسانی که در یک مرکز خرید در دوبی بودند با شنیدن صدای مردی که قصد ابراز علاقه به دختر مورد علاقه‌اش را داشت فکر کردند با یک صحنه شاد و پر از احساس روبرو خواهند شد.

مرد جوان هندی که قصد درخواست ازدواج داشت با آوردن دو نوازنده و در دست گرفتن میکروفن متصل به بلندگوهای مرکز خرید شروع به گفتن جملات احساسی به دختر مورد علاقه‌اش کرد و همین مسئله باعث شد تا مردم به تدریج اطراف آنها جمع شوند.

کسانی که در اطراف این دو نفر حلقه زده بودند فهمیدند که همه چیز برای یک درخواست ازدواج آماده می‌شود و تصور می‌کردند که با جواب بله عروس خانم همه چیز با شادی و هورا تمام می‌شود اما مدت کمی بعد ماجرا تبدیل به یک کابوس شد.

تصاویر حرکت غیرمنتظره این دختر در مقابل خواستگاری مرد
وقتی که این مرد به شیوه آمریکایی‌ها روی زمین زانو زد تا از دختر مورد علاقه‌اش خواستگاری کند دختری که قرار بود عروس باشد گیتار کوچک در دست نوازنده‌ها را گرفت و با آن بر فرق مرد جوان کوبید و جلسه خواستگاری را ترک کرد. مرد جوان که رویای عاقبت شیرین ویدئوهای درخواست ازدواج در فضای مجازی را در ذهن داشت بعد از مدتی که روی زمین افتاده بود بهت زده جمعیت را تماشا می‌کرد.

تصاویر حرکت غیرمنتظره این دختر در مقابل خواستگاری مرد

 

تصاویر حرکت غیرمنتظره این دختر در مقابل خواستگاری مرد

 

تصاویر حرکت غیرمنتظره این دختر در مقابل خواستگاری مرد