تصاویر دیدار 2 آلمانی بازداشتی با خانواده

تصاویر دیدار 2 آلمانی بازداشتی با خانواده
خانواده دو زندانی آلمانی دوشنبه شب وارد تبریز شده و پس از استراحت در یكی از هتل های تبریز،با زندانیان ملاقات كردند.این ملاقات چهار ساعته كه در آن مادر وخواهر دو تبعه آلمانی حضور داشتند، در یكی از رستوران های هتل مزبور پایان یافت.