تصاویر دیدنی از اتوبوس دوزیست در تورنتو

تصاویر دیدنی از اتوبوس دوزیست در تورنتو

این اتوبوس های جالب و دیدنی با طراحی خاصی که دارند جلوه زیبایی به شهر تورنتو داده ند. اتوبوس هایی که به اتوبوس دوزیست مشهور شده اند.

 

اتوبوس های دوزیست تورنتو مردم و توریست های خارجی را به تماشای این شهر می برند.کمپانی Hippo Tours سه دستگاه از این اتوبوس ها دارد که هم در آب حرکت می کنند و هم در خشکی.

تصاویر دیدنی از اتوبوس دوزیست در تورنتو

اتوبوس

تصاویر دیدنی از اتوبوس دوزیست در تورنتو

اتوبوس دوزیست

تصاویر دیدنی از اتوبوس دوزیست در تورنتو

عکس های دیدنی

تصاویر دیدنی از اتوبوس دوزیست در تورنتو

تصاویر جالب

تصاویر دیدنی از اتوبوس دوزیست در تورنتو