تصاویر دیدنی از بزرگترین گلوله برف‌ های جهان !

تصاویر دیدنی از بزرگترین گلوله برف‌ های جهان !
تکناز ، این گلوله‌های برفی با وزن 34.01 کیلوگرم (75 پوند) در سواحل شمال میشیگان که یکی از ایالت‌های غرب میانه آمریکاست، انباشته شده‌اند.

تصاویر دیدنی از بزرگترین گلوله برف‌ های جهان !

تصاویر دیدنی از بزرگترین گلوله برف‌ های جهان !