تصاویر دیدنی از تولید کیف با پوست مار !

تصاویر دیدنی از تولید کیف با پوست مار !

 
تصاویر دیدنی از تولید کیف با پوست مار !
 
به تازگی تصاویری از یک کارگاه تولید کیف از پوست مار منتشر شده که شاید دیدن آن باعث شود علاقه مندان به این دست محصولات دیگر به سراغ آن نروند.

در روستایی در اندونزی کارگاهای بسیاری وجود دارند که در آنها از پوست مارها برای تولید کیف و کفش استفاده می شود.

رویترز به تازگی گزارشی از یکی از این کارگاه ها که در آنها انبوه ماره های مرده را به کیف تبدیل می کنند به نمایش گذاشته می شود.
 
تصاویر دیدنی از تولید کیف با پوست مار !
 
تصاویر دیدنی از تولید کیف با پوست مار !
 
تصاویر دیدنی از تولید کیف با پوست مار !
 
تصاویر دیدنی از تولید کیف با پوست مار !
 
تصاویر دیدنی از تولید کیف با پوست مار !
 
تصاویر دیدنی از تولید کیف با پوست مار !
 
تصاویر دیدنی از تولید کیف با پوست مار !
 
تصاویر دیدنی از تولید کیف با پوست مار !
 
تصاویر دیدنی از تولید کیف با پوست مار !
 
تصاویر دیدنی از تولید کیف با پوست مار !
 
تصاویر دیدنی از تولید کیف با پوست مار !