تبلیغات

تصاویر دیدنی از ماکت بزرگ 800 متری در روسیه

تصاویر دیدنی از ماکت بزرگ 800 متری در روسیه

ساخت بزرگ ترین ماکت دنیا به طول 800 متر در سن پترزبورگ روسیه

 

تجهیزات ماکت باعث حرکت ماشینها و قطار ها و اشکال جالب نوری و صوتی می شود. شهروندان روسیه قادر خواهند بود برای پیدا کردن شهرستان خود بر روی دیوار از نام، نماد شهر خود استفاده کنند.

تصاویر دیدنی از ماکت بزرگ 800 متری در روسیه

ماکت بزرگ

تصاویر دیدنی از ماکت بزرگ 800 متری در روسیه

ماکت 800 متری

تصاویر دیدنی از ماکت بزرگ 800 متری در روسیه

ماکت طولانی در روسیه

تصاویر دیدنی از ماکت بزرگ 800 متری در روسیه

بزرگ ترین ماکت دنیا

تصاویر دیدنی از ماکت بزرگ 800 متری در روسیه

ماکت بزرگ در کشور روسیه

تصاویر دیدنی از ماکت بزرگ 800 متری در روسیه

ماکت زیبا

تصاویر دیدنی از ماکت بزرگ 800 متری در روسیه

بزرگ ترین ماکت دنیا

تصاویر دیدنی از ماکت بزرگ 800 متری در روسیه

عکس ماکت شهر بزرگ

تصاویر دیدنی از ماکت بزرگ 800 متری در روسیه

 

تبلیغات