تصاویر دیدنی و باورنکردنی از یک خرچنگ دو رنگ !

تصاویر دیدنی و باورنکردنی از یک خرچنگ دو رنگ !
خرچنگی که دارای 2 رنگ است به تازگی توسط ماهی گیران صید شده است.
ماهی گیران آمریکایی خرچنگی را از آب گرفتند که نصفی از بدن آن نارنجی و نصف دیگر قهوه ای است.محققان می گویند احتمال یافتن چنین موجوداتی یک در 50 میلیون است.
تصاویر دیدنی و باورنکردنی از یک خرچنگ دو رنگ !
 آلن لیشنس از موسسه تحقیقات خلیج ماین گفت: به نظر می رسد یک نفر این خرچنگ را درست از وسط و به صورت قرینه به دو رنگ مختلف رنگ آمیزی کرده است.

خرچنگ های آمریکایی معمولا دارای سبز مایل به قهوه ای هستند و تنها پس از پخت قرمز می شوند.

تصاویر دیدنی و باورنکردنی از یک خرچنگ دو رنگ !
 فروشندگان خرچنگ در خلیج ماین آمریکا می گویند پیش از این خرچنگ آبی و خرچنگ های زرد دیده اند اما هرگز موجودی مانند این خرچنگ دو رنگ مشاهده نکرده اند.

صیادی که این خرچنگ را شکار کرده است آن را به مرکز علوم دریایی خلیج ماین برای تحقیقات و آموزش اهدا کرده است.