تصاویر زیباترین فرودگاه های دنیا

تصاویر زیباترین فرودگاه های دنیا

مادرید فرودگاه باراجاس

ترمینال 4 فرودگاه مادرید دارای طراحی منحصر بفردی است كه در آن از لبه های تیز خبری نیست. و در عوض تركیب از انحنا های مختلف در آن كار شده است. یكی از مواردی كه سبب برجسته شدن این طراحی شده است عیر معمولی بودن همه چیز آن است.

فرودگاه مونیخ

تصاویر زیباترین فرودگاه های دنیا

محوطه حیاط این فرودگاه با سقف عظیم گنبدی شكل آن شبیه به معماری دوران ملكه ویكتوریاست. جالب است بدانید طراحان بسیاری سعی در كپی كردن این طرح كرده اند ولی موفق نبوده اند.

فرودگاه بیجینگ

تصاویر زیباترین فرودگاه های دنیا

این فرودگاه بسیار عظیم و با شكوه است. اما شكوه واقعی آن زمانی مشخص می شود كه به مدیریت طراحی آن توجه كنید. در این فرودگاه با همه عظمت آن كوچكترین جزئیات در طراحی قسمتهای مختلف از نظر طراح دور نمانده و هماهنگی خود را حفظ كرده است