تبلیغات

تصاویر زیبا از توزیع نذری در کربلای معلی

تصاویر زیبا از توزیع نذری در کربلای معلی

پخش غذای نذری به نیت امام حسین در کربلای معلی

 

در روز اربعین حسینی بسیاری از عذاداران نذر خود را با پخش و توزیع غذای نذری در بین مسلمانان ادا کردند.

تصاویر زیبا از توزیع نذری در کربلای معلی

غذای نذری در کربلا

تصاویر زیبا از توزیع نذری در کربلای معلی

پخش نذری در کربلا

تصاویر زیبا از توزیع نذری در کربلای معلی

نذری در اربعین

تصاویر زیبا از توزیع نذری در کربلای معلی

عکس جالب از کربلا

تصاویر زیبا از توزیع نذری در کربلای معلی

کربلا در اربعین حسینی

تصاویر زیبا از توزیع نذری در کربلای معلی

عکس جالب نذری امام حسین

تصاویر زیبا از توزیع نذری در کربلای معلی

کربلا در اربعین حسینی

تصاویر زیبا از توزیع نذری در کربلای معلی

تصاویر دیدنی پخش نذری

تصاویر زیبا از توزیع نذری در کربلای معلی

عکس جالب نذری

تصاویر زیبا از توزیع نذری در کربلای معلی

 

منبع : تسنیم

 

تبلیغات