تصاویر مراسم خاکسپاری مرحوم ایرج قادری

مجموعه : گالری عکس روز
تصاویر مراسم خاکسپاری مرحوم ایرج قادری
مراسم خاکسپاری مرحوم ایرج قادری کارگردان و فیلمساز صبح امروز یکشنبه در آرامگاه بهشت سکینه واقع در شهر کرج برگزار شد.

تصاویر مراسم خاکسپاری مرحوم ایرج قادری

تصاویر مراسم خاکسپاری مرحوم ایرج قادری

تصاویر مراسم خاکسپاری مرحوم ایرج قادری

تصاویر مراسم خاکسپاری مرحوم ایرج قادری

تصاویر مراسم خاکسپاری مرحوم ایرج قادری

تصاویر مراسم خاکسپاری مرحوم ایرج قادری

تصاویر مراسم خاکسپاری مرحوم ایرج قادری

تصاویر مراسم خاکسپاری مرحوم ایرج قادری

تصاویر مراسم خاکسپاری مرحوم ایرج قادری