تصویری از روشنایی با مار :جدید ترین روش صرفه جویی برق

تصویری از روشنایی با مار :جدید ترین روش صرفه جویی برق

یک اکواریوم در ژاپن با نمایش مخصوص کریسمس خود بازدید کنندگان را شوک زده می کند…
 
یک اکواریوم در ژاپن با نمایش مخصوص کریسمس خود بازدید کنندگان را شوک زده می کند. ژاپنی ها با استفاده از یک مار ماهی برقی، سازگار با محیط زیست، چراغ های درخت کریمس را روشن می کنند.
(مارماهی برقی غیر عادی‌ترین گونه ماهی هاست. این ماهی قادر است شوک‌های الکتریکی قوی تا ۶۰۰ ولت تولید کند)

 

تصویری از روشنایی با مار :جدید ترین روش صرفه جویی برق

 

هر دفعه که این مار ماهی برقی حرکت می کند، ، دو پنل الومینویم به اندازه کافی برق ذخیره می کنند تا بتوانند درختی به بلندی 6 فیت را روشن کنند.
این اکواریوم در "کاموکارا"، در جنوب "توکیو" است.  این گروه خلاق ژاپنی از این مار ماهی برقی به مدت پنج سال است که استفاده می کنند.
"کاژیکون میناوا" ، یکی از مسئولان این اواریوم می گوید: ما تصمیم گرفتیم که از مارماهی برقی با استفاده از برقی که دارد درخت کریسمس و تزئینات بالای ان را روشن کنیم.
مار ماهی برقی در برکه هایی در امازون و همجنین در رودخانه "اورینوکو" در امریکایی جنوبی زندگی می کند.
بدن این مار ماهی های برقی، از اندام های الکترونیکی برخوردار است. این مار ها حدود 6 هزار سلول مخصوص دارند که الکتروسایت خوانده می شود و مانند باتری های کوچک برق را ذخیره می کنند.