تصویر لامبورگینی دست ساز

تصویر لامبورگینی دست ساز
ک لامبورگینی دست ساز که نتیجه تلاش یک ساله یک جوان 25 ساله چینی است .این خودروی اسپورت با هزینه ای بالغ بر 20 هزار یوآن ( 3 میلیون تومان ) ساخته شده است.