تغییر جنسیت نخست وزیر زن تایلندی (+عکس)

تغییر جنسیت نخست وزیر زن تایلندی (+عکس)

تغییر جنسیت اولین نخست وزیر زن تایلند

 
 
این بانو که از بانوی اول کشور تایلند به حساب می آید و در انتخابات کمترین آرای منفی را دارد و به نقل از تی مگ شین واترا پس از آنکه پارلمان تایلند وی را به عنوان بانوی اول و در واقع اولین نخست وزیر زن این کشور انتخاب کرد. شایع شده است که که این خانم در کودکی تغییر جنسیت داده است!
 
تغییر جنسیت نخست وزیر زن تایلندی (+عکس)
 
تصویرنخست وزیر زن تایلند
 
 
شین واترا در حال صحبت با نمایندگان مجلس تایلند پس از آنکه پارلمان تایلند وی را به عنوان بانوی اول و در واقع اولین نخست وزیر زن این کشور انتخاب کرد.
 
تغییر جنسیت نخست وزیر زن تایلندی (+عکس)
 
تصویرنخست وزیر زن تایلند
 
 
از مجموع ۵۰۰ نماینده تایلند ۱۹۶ نفر رای منفی، ۶ نفر ممتنع و ۲۹۶ نفر رای مثبت دادند. شین واتراخواهر کوچک تسکین شین واترا نخست وزیر پیشین تایلند است که طی یک کودتا ۷ سال پیش از مسند قدرت به زیر کشیده شد. این چهارمین انتخابات نخست وزیری در تایلند طی ۴ سال گذشته است.
 
تغییر جنسیت نخست وزیر زن تایلندی (+عکس)
 
تصویرنخست وزیر زن تایلند