تغییر ساعت کار ادارات تهران

مجموعه : مجله خبری
تغییر ساعت کار ادارات تهران
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این مصوبه، ساعت آغاز كار واحدهای نظامی 6:30 تا 7‌، واحدهای صنعتی 7، مدارس 7:15 تا 7:45 دقیقه صبح تعیین شده است.

همچنین ساعات آغاز كار بانك‌ها و مراكز آموزش عالی و پژوهشی و بخش‌های آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اعم از دانشگاه ها و بیمارستانها 8 صبح تعیین شده است.

كار در سازمان‌های دولتی و عمومی نیز 8:30 صبح آغاز خواهد شد.

هیئت وزیران ساعت آغاز كار بازاریان و اصناف را نیز 9:30 تا 10 صبح اعلام كرده است.

بر اساس بند دیگری از مصوبه هیئت وزیران، سازمان‌های دولتی و عمومی مكلف شدند ساعات كار را به نحوی تنظیم كنند كه یك ساعت زودتر از زمان مقرر پایان یابد و كسری ناشی از این بند، از طریق دوركاری و كار در منزل جبران شود.

هیئت وزیران همچنین به دستگاه‌های دولتی اجازه داد تا پایان سال 1389‌، حداقل بیست درصد از وظایف و خدمات خود را از طریق روش‌های دوركاری و كار در منزل تعریف كنند.