تفاوت جالب بین افراد سیگاری و غیر سیگاری (+عکس)

تفاوت جالب بین افراد سیگاری و غیر سیگاری (+عکس)
 
اثرات سیگار کشیدن در پیری پوست فرد سیگاری نشان داده می‌شود.
 
در این تصاویر دوقلوهایی را مشاهده می‌کنید که یکی از آنها سیگارمی‌کشد و دیگری سیگار نمی‌کشد.اثرات سیگار کشیدن در پیری پوست فرد سیگاری نشان داده می‌شود.این چهره‌ها در مجله جراحی پلاستیک و ترمیمی منتشر شده است.
 
قل سمت راست ۱۴ سال سیگار کشیده است.
 
تفاوت جالب بین افراد سیگاری و غیر سیگاری (+عکس)
قل سمت چپ ۱۷ سال سیگار کشیده است.
 
تفاوت جالب بین افراد سیگاری و غیر سیگاری (+عکس)
 
 
قل سمت راست ۲۹ سال سیگار کشیده برخلاف خواهرش که سیگاری نیست.
 
تفاوت جالب بین افراد سیگاری و غیر سیگاری (+عکس)
 
 
قل سمت راست سیگاری است برخلاف سمت چپ که سیگار نمی‌کشد.
 
تفاوت جالب بین افراد سیگاری و غیر سیگاری (+عکس)