تفریحات عجیب جوانان حاشیه خلیج فارس ! (+عکس)

تفریحات عجیب جوانان حاشیه خلیج فارس ! (+عکس)
 
در حالی که برخی از جوانان با سگ و گربه می کوشند خود را از بقیه متفاوت نشان دهند، هم سن و سالانشان در کشورهای حاشیه خلیج فارس، با شیر و یوزپلنگ به این خواسته می رسند!

 اکنون بعضی از جوانان حاشیه خلیخ فارس با انتشار تصاویری از گربه-سانان خانگی خود، می کوشند دوستان و مخاطبان خود را به اعجاب وادارند… و به احتمال زیاد از این کار نتیجه هم می گیرند و برخی از هم-سالان خویش را از تعجب انگشت به دهن می سازند!

برخی از تصاویر این گربه-سانان خانگی را با صاحبانشان می بینیم:

تفریحات عجیب جوانان حاشیه خلیج فارس ! (+عکس)

تفریحات عجیب جوانان حاشیه خلیج فارس ! (+عکس)

تفریحات عجیب جوانان حاشیه خلیج فارس ! (+عکس)