تقسیم بندی آقایون و خانمها

 

مردها كلا به سه گروه اصلی تقسیم میشن:‌


گروه اول مردهائی هستند كه دوست دارن خودشون رو بدبخت كنند! این دسته از مردان میرن زن میگیرن!و بعد از مدتی ذلیل میشن.
گروه دوم مردهائی هستند كه دوست ندارن خودشونو بدبخت كنن، ولی تا چشم باز میكنن میبینن سه، چهار تا بچه مردم رو بدبخت كرده‌اند! این گروه میرن كشیش كلیساهای كاتولیك میشن!
آخرین گروه هم مردانی هستند كه میرن زن میگیرن، بعدش باز هم میرن زن میگیرن، اونوقت میرن یه زن دیگه هم میگیرن و یه دو جین هم صیغه میكنن!
 

و اما زنها كلا به پنج گروه اصلی تقسیم میشن:‌
 

گروه اول زنهائی هستند كه مردها رو بدبخت میكنن!
گروه دوم زنهائی هستند كه اشك مردها رو در میارن!
گروه سوم زنهائی هستند كه جون مردها رو به لبشون میرسونن!
گروه چهارم زنهائی هستند كه كاری میكنن مردها روزی 18 بار (‌میانگین!)‌ آرزوی مرگ كنن!
گروه پنجم زنهائی هستند كه به اشتباه فكر میكنن جزو هیچكدوم از گروههای بالا نیستند (‌ولی هستند!!)

پایگاه فرهنگی هنری تکناز