تقویمی جالب که با جوهر کار می کند (عکس)

تقویمی جالب که با جوهر کار می کند (عکس)
از گذشته تا کنون انواع مختلف تقویم در سراسر جهان ابداع شده اند. از تقویم های دیواری گرفته تا تقویم های جوهری. طراح اسپانیایی ، اسکار دیاز، تقویمی را طراحی کرده است که با جریان جوهر در رگه ها که در یک صفحه اعداد را نمایش می دهد، کار می کند.
هر ماه، یک بطری رنگی جوهر در صفحه عددی جریان پیدا می‌کند، آنها را رنگی می‌کند و پیش می‌رود.
تقویم جوهری به آرامی جوهر را در صفحه جریان می‌دهد تا زمان را مشخص کند. جوهر به آرامی جذب می شود و اعداد به صورت روزانه ظاهر می شوند. در طول یک روز، اعدا با جوهر پر می شوند و تا آخر ماه با جوهر رنگی می‌مانند.
تقویمی جالب که با جوهر کار می کند (عکس)
این تقویم فقط زمانی که گذشته شده است را نمایش می‌دهد. هدف از ساخت این تقویم بیشتر احساسی بوده است تا منطقی.
تقویمی جالب که با جوهر کار می کند (عکس)
تقویمی جالب که با جوهر کار می کند (عکس)
طیف رنگی جوهر بر اساس دمای اندازه گیری شده (با توجه به آب و هوا) هر ماه متفاوت است. این طیف از آبی پر رنگ در ماه دسامبر (دی ماه) تا رنگ های سبز در بهار یا نارنجی و قرمز در تابسان تغییر می‌کند.