تمرینات سخت سربازی در چین ( تصویری )

مجموعه : مجله خبری
تمرینات سخت سربازی در چین ( تصویری )

 

بنا بر این گزارش، ارتش چین، با روشی سخت اما آموزنده، نیروهای خود را صاف می کند! یکی از دغدغه های مادران، در روزگارما، راست و درست ایستادن بچه های آنهاست. اما این بچه ها، معمولا تا زمانی که خود پدر و مادر نشوند، خیلی نمی توانند این دغدغه ها را درک کنند… آن موقع هم که دیگر بدنشان شکل گرفته است… اما ارتش چین، کار دیگری کرده است.

همان گونه که در این گزارش ملاحظه می کنید، این جا دیگر صحبت از خواهش و تمنا نیست. در عوض، صلیب چوبی هست و چسب هست و طناب هست و و تکرار و تکرار… تا اقتدار طاهری سرباز درست شود… دعا کنید ما را برای سربازی به چین اعزام نکنند!

 تمرینات سخت سربازی در چین ( تصویری )

 

تمرینات سخت سربازی در چین ( تصویری )

 

تمرینات سخت سربازی در چین ( تصویری )

 

تمرینات سخت سربازی در چین ( تصویری )

 

تمرینات سخت سربازی در چین ( تصویری )