تمرینات منظم ورزشی می تواند باعث پایین آمدن فشارخون می شود

مجموعه : پزشکی و سلامت
تمرینات منظم ورزشی می تواند باعث پایین آمدن فشارخون می شود

بررسی های‌ دانشمندان ثابت كرده است كه تمرینات منظم ورزشی می‌تواند باعث پایین آمدن فشارخون شود.

تمرینات منظم ورزشی می تواند باعث پایین آمدن فشارخون می شود

تمرینات ورزشی باید ابتدا به میزان كم انجام شود و به تدریج افزایش یابد.

 

هیچگاه نباید كسانی كه تا بحال ورزش نكرده اند ابتدا ورزش های‌ سخت را انجام دهند.

تمرینات منظم ورزشی می تواند باعث پایین آمدن فشارخون می شود

بهتر است كه برای خودتان برنامه ورزشی بنویسید و كم كم به شدت تمرینات بیفزایید.

 

هر نوعی از ورزش كه انتخاب كنید، خوب خواهد بود به شرطی كه خودتان را زیاد خسته نكنید.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز