تنها مونس کودک کپرنشین 12 ساله معلول (+ عکس)

مجموعه : مجله خبری
تنها مونس کودک کپرنشین 12 ساله معلول (+ عکس)
به گزارش فارس نیوز «توانا»، این کودک 12 ساله، حسن نام دارد که در روستای درنگ مدو از توابع بشاگرد زندگی می‌کند.حسن قادر به انجام هیچ کاری نیست و در گوشه‌ای از خانه کپری‌شان با تنها مونسش، روزها را به شب می‌رساند.او به مدرسه نمی‌رود چون دچار معلولیت جسمی و ذهنی است اما مونسش یک کتاب است؛ کتابی که دوست دارد ورق بزند و از نگاه کردن به آن، لذت می‌برد.  زهرا خانم، مادر حسن می‌گوید: وقتی او نوزاد بود، دچار تشنج شد و چون دسترسی به پزشک نداشتیم، معلول شد.
 
 اشک، پهنای صورت مادر را فرا می‌گیرد و ادامه می‌دهد: حسن یک کتاب دارد که تنها مونسش است؛ همیشه با دیدن این کتاب آرام می‌شود و می‌خندد.زهرا خانم، مادر حسن می‌گوید: وقتی او نوزاد بود، دچار تشنج شد و چون دسترسی به پزشک نداشتیم، معلول شد.
 
 اشک، پهنای صورت مادر را فرا می‌گیرد و ادامه می‌دهد: حسن یک کتاب دارد که تنها مونسش است؛ همیشه با دیدن این کتاب آرام می‌شود و می‌خندد.
 

تنها مونس کودک کپرنشین 12 ساله معلول (+ عکس)

تنها مونس کودک کپرنشین 12 ساله معلول (+ عکس)

تنها مونس کودک کپرنشین 12 ساله معلول (+ عکس)

تنها مونس کودک کپرنشین 12 ساله معلول (+ عکس)

تنها مونس کودک کپرنشین 12 ساله معلول (+ عکس)

تنها مونس کودک کپرنشین 12 ساله معلول (+ عکس)

 

منبع : farsnews.com